Pliki do pobrania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Monika Kirzynowska jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Słubicach. Zgodnie z obowiązującą ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8.6 uoksie).

Wnioski do pobrania :